Restauratie

In 2003 begon de restauratie van Hofstede De Groote Laar in eigen beheer. We gingen aan de slag vanuit de volgende doelstellingen:

  1. Het restaureren en renoveren van Hofstede De Groote Laar met omliggende gronden. Uitgangspunt daarbij was het zoveel mogelijk behouden van de authentieke staat.
  2. Het ontwikkelen van “Groene” alternatieven voor de reguliere nutsvoorzieningen.
  3. Op termijn passende bedrijfsactiviteiten ontwikkelen.

Inmiddels zijn er bergen werk verzet en zoals te verwachten verliep niet alles zonder slag of stoot. Al met al was het een stevige klus en ging er veel tijd zitten in contact met de gemeente. Onze inspanningen werden echter ruimschoots vergoed door het resultaat. Bovendien en zeker niet als laatste: Hofstede De Groote Laar kan er weer jaren tegen!


De huidige stand van zaken

Restauratie
De restauratie van de Hofstede is inmiddels op een aantal schuren na klaar. De omliggende gronden zijn volledig opnieuw ingericht en aangeplant (inclusief wijn- en boomgaard). Zelfs de grote kapschuur is inmiddels gerenoveerd. De aanvankelijke doelstelling verschuift nu steeds meer naar onderhoud en beheer.

Groene alternatieven
We hebben onze eigen bron (3 generaties oud) in ere hersteld. Bovendien hebben we een hout gestookt verwarmingssysteem, dat samenwerkt met onze gewone centrale verwarming Dit zorgt voor een aanzienlijke gasbesparing. In de toekomst hopen we nog andere alternatieven te ontwikkelen.

Bedrijfsactiviteiten
Vanaf het moment dat de restauratie verschoof naar onderhoud en beheer kwam de nadruk meer te liggen op het ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten. Inmiddels hebben we een goed lopend Bed & Breakfast bedrijf en verzorgen we diverse, uitstekend bij Hofstede De Groote Laar passende workshops.

Restauratie 1.JPG Restauratie 2.JPG Restauratie 3.JPG Restauratie 4.JPG Restauratie 5.JPG

 

 

KvK 09208442